Životní a existenční minimum se zvýšilo. V nouzi pomůže i půjčka bez registru

Post date:

Author:

Category:

Životní a existenční minimum se od 1. 4. 2022 zvýšilo o celých 10 %. Víte, co to pro vás znamená nebo co to je? Pokud ne, tak v tomto článku najdete odpovědi.

Co to je?

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů používaná pro rozhodnutí o dávkách a příspěvcích k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. To je definice životního minima, která se od té existenční liší tím, že minimální hranice peněžních příjmů se nepovažuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Oba tyto instituty existují z důvodu větší motivace dospělých osob v hmotné nouzi. Existenční minimum ale nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Kdy se používají?

Životní a existenční minima slouží především jako pomoc v hmotné nouzi, přičemž životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.

Dále jich státní aparát využívá také v zákoně o státní sociální podpoře při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (např. u přídavku na dítě a porodného), využívají se i při stanovení výše příspěvku při pěstounské péči nebo jako kritérium nároku na zvýšení příspěvku na péči ve stanovených případech.

Co se týče nákladů na bydlení, tak nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochranu v oblasti bydlení řeší státní sociální podpora příspěvkem na bydlení a systém pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

Co jsou započitatelné příjmy

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (např. z pracovní činnosti, podnikání, kapitálového majetku, pronájmu, důchody, dávky státní sociální podpory atd.). Výjimkou jsou příspěvky na bydlení, doplatky na bydlení, příjmy z prodeje nemovitostí, náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelné pohromy, stipendia, daňové bonusy, příspěvky na péči, odměny za darování krve či orgánů apod.

Jak žádat

Žádosti o dávky v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana. Pracovníci příslušných kontaktních pracovišť vám poskytnou všechny potřebné informace.

Může se také stát, že na dávky nedosáhnete. Pokud jste ve finanční tísni, tak nezoufejte, pro dorovnání měsíčního rozpočtu a jako možné východisko z finanční krize je tu pro vás půjčka bez registru.

Redakce doporučuje

Elektrické podlahové vytápění nabízí větší výhody, než možná tušíte

0
V souvislosti se zdražováním energií vás možná napadlo, že některá zařízení začínají postrádat smysl. A co pak takové elektrické podlahové vytápění, které k provozu...

Platónův odkaz